РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКАМ ПРОЕКТУ ЗА ПІДСУМКАМИ СЕМІНАРУ “НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗМІН”

У розділі “Про проект” – “Звіти” нашого сайту опубліковано підсумки аналітичного семінару “Навчання для змін – 2013”, учасники якого сформулювали рекомендації для подальшого розвитку проекту.

Напрацьовані впродовж семінару матеріали стануть у нагоді усій команді “Освіти”. Зокрема, у підсумках “Навчання для змін” представлено успішні персональні досягнення та позитивний досвід шкіл проекту: участь та перемоги у конкурсах, акції зі збереження ресурсів, позитивні зміни у поведінці учнів, професійне зростання учителів.

 Також визначено основні проблеми у реалізації “Освіти для сталого розвитку в дії” у 2013 році, розв'язання яких сприятиме покращенню реалізації проекту. Серед них: покращення навчання учителів, удосконалення системи висвітлення результатів проекту у ЗМІ, налагодження роботи з адміністраціями усіх рівнів, необхідність розвивати партнерство шкіл з позашкільними установами, доопрацювання матеріалів дорослої програми “Стале домогосподарство”.

Важливий результат семінару – сформульовані його учасниками рекомендації (їх ви також знайдете у матеріалі) для різних груп освітян проекту. Також у підсумках – оцінка існуючих ризиків проекту на наступний рік та можливі шляхи їх попередження і пом'якшення наслідків.

Усі матеріaли доступні для вільного завантаження.

Нагадуємо, що цьогоріч підсумковий аналітичний семінар, який за проектом проводиться у кінці року, відбувся 29-30 листопада.Він зібрав представників різних ланок команди проекту з 13 областей України – від учителів і шкільних адміністраторів, регіональних координаторів і методистів, тренерів шкільної програми до тих, хто розвиває дорослу програму “Стале домогосподарство”. Це дало можливість всебічно проаналізувати роботу "Освіти для сталого розвитку в дії".

Головні завдання щорічного семінару “Навчання для змін” – колективне дослідження досягнень і складностей у реалізації проекту впродовж року та пошук шляхів ефективного розв’язання проблем для подальшого розвитку “Освіти для сталого розвитку”.

проект реалізовано партнерами: