ЗАВЕРШЕНО РОБОТУ НАД ПОСІБНИКОМ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ “ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”

28 вересня посібник буде презентовано на науково-практичному семінарі в Інституті педагогіки НАПН України.

Авторський колектив проекту “Освіта для сталого розвитку в дії” спільно з фахівцями післядипломної та вищої педосвіти України завершили роботу над посібником для викладачів “Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку. Навчально-методичні матеріали”.

Його презентують 28 вересня в Інституті педагогіки НАПНУпід час науково-практичного семінару для викладачів системи післядипломної педагогічної освіти і вищих педагогічних навчальних закладів.

У посібник увійшли матеріали про сутність концепції сталого розвитку та її значення для України, подано опис світових та європейських підходів до запровадження освіти для сталого розвитку (ОСР), схарактеризовано педагогічну модель ОСР, що будуєтьсяв нашій країні, її основні риси і переваги, інструменти та завдання в різних класах.Окрім того,містить робочі програми і методичні рекомендації як до спецкурсів у вищій педагогічній, так і післядипломній освіті, що призначені для різних категорій вчителів. (переглянути зміст)

Науковий керівник проекту “Освіта для сталого розвитку в дії” Олена Пометун, д. пед. н., чл.-к. НАПНУ, під чиїм керівництвом вийшов посібник пояснює актуальність роботи:

Нам важливо, щоб курси з методики викладання "Уроків для сталого розвитку" для учителів стали стаціонарними. Досі педагоги могли пройти тренінги з ОСР лише на наших семінарах. Співпраця з інститутами післядипломної педосвіти, а також з педагогічними вишами дозволить продовжити гарну справу проекту і після його завершення та охопити навчанням усіх охочих вчителів".

Попередньо ознайомитисяз електронною версією посібником невдовзі також можна буде на сайті проекту.

Апробація матеріалів посібника проходилаз вересня 2014 травня 2015 на базі двох педагогічних університетів і чотирьох обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Рівненськийобласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, Миколаївський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Участь в апробації взяли 156 студентівпедагогічних університетів і 965 слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Під час науково-практичногосемінару“Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку”буде презентовано досвід апробації матеріалів у вишах різних регіонів, учасники ознайомляться із педагогічною моделлю ОСР, що запроваджена в Україні, її основними рисами і перевагами, педагогічними інструментами, структурою, змістом і методикою її реалізації. А також зможуть безкоштовно отримати посібник для подальшого використання у своїй професійній діяльності.

Семінар відбудеться28вересня з 11 до 15години в приміщенні Інституту педагогіки НАПН України за адресою: вул. Артема, 52-Д, ауд. 418.

Захід проводять Інститут педагогіки НАПН України та громадська організація “Вчителі за демократію та партнерство” у рамках  міжнародного проекту “Освіта для сталого розвитку в дії”.

Проект висловлює подяку викладачам, що проводили презентації, лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття, а також надавали рекомендації та звіти у рамках апробації:

-  Ірині Січко, Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинсько.

-  Аллі Степанюк, Тернопільський національний педуніверситет  ім. В. Гнатюка

- ГалиніЖирській, Тернопільський національний педуніверситет ім. В. Гнатюка

- Ірині Олійник, Рівненський ОІППО.

- Наталії Кравчук, Рівненський ОІППО.

- Ірині Мирнінко, Миколаївський ОІППО.

- ОльзіКалашник, Миколаївський ОІППО.

- Валентині Кудін, Черкаський ІППО.

- Ірині Бондарук, Київського ОІ педагогічних кадрів освіти.

проект реалізовано партнерами: